Printar kan beställas. Bilderna är utskrivna med arkivbeständigt bläck och på valfritt papper. A4     400 ;- A3     600 ;- A2     800 ;- Fotomontagen har en höjd på ca. 60 cm och varierande längd, numrerade,  från  6000;- Fotografik  60 x 60 cm , numrerade   3000;-
Larseric Vänerlöf
Polhemsgatan 3
682 34 FILIPSTAD
070 372 14 50
l a r s e r i c  v ä n e r l ö f
k o n t a k t